Meny Stäng

handla klokt

Genom att handla i en liten lokal butik bidrar du till lokala skatteintäkter och lokala arbetstillfällen.

Småföretagen är välfärdsskaparna som står för största andelen skatteintäkter – och jobbtillfällen – i de allra flesta av Sveriges kommuner.

Om småföretagarna och de små butikerna inte överlever så går samhället miste om mycket stora intäkter som går till vår gemensamma välfärd. T.ex sjuksköterskor och äldrevård…Något att tänka på i Pandemi-tider. Som jämförelse så betalar Nike ynka 2% i skatt… DU kan bidra till välfärden genom att handla klokt!

Några tankar om miljö och hållbarhet

Puppelina är en liten personlig skobutik som funnits i 10 år. Drivkraften har från start varit en passion för skor, både som bruksföremål, hantverk och i vissa fall t.o.m. konstverk. Den klimatdebatt som nu pågår föranleder oss att kommentera hur vi jobbar med frågan i vår verksamhet. Och hur vi ser på frågan om miljö och hållbarhet i det stora hela.

Tillverkning så nära som möjligt
Merparten av de skor vi har är tillverkade i Europa. På så vis vet vi att tillverkningen lyder under EU:s lagar för miljö- och arbetsvillkor. Transportvägen från fabrik till kund blir också kortare. I princip finns det ingen tillverkning av skor i Norden så skor tillverkade i Italien, Portugal och Spanien är idag att betrakta som ”närproducerade”. Det är också i de här länderna man hittar traditionen och hantverkskunskapen om hur man gör skor ”på riktigt”.

Kvalitet och vård
Genom att köpa kvalitetsskor har du normalt sett en sko som håller längre. Därtill slår vi gärna ett slag för skovård. Ju bättre du tar hand om dina skor desto längre håller de. Den totala miljöpåverkan blir då mindre utslaget på skons hela livslängd. Här ser vi ett pedagogiskt arbete för oss som hjälper dig att vårda och tänka bort ”slit-och-släng”.  I vår Skovårdsguide hittar du handfasta tips för hur du går tillväga.

E-handel
I tider av mycket engagemang och diskussion kring miljöfrågor så känns det lite märkligt att så få lyfter frågan kring e-handelns miljöpåverkan. Det vi vet är att en sko som e-handlas hos de stora företagen i snitt går ca. 4-5 gånger fram och tillbaka innan den når slutkund. Oftast mellanlandar den i Polen för rekond (rengöring) och ompaketering. Totalt kan det alltså handla om 8-10 frakter. En sko måste i många fall provas ut, så den passar just din fot. Fri frakt och fria returer har skapat en kultur där man beställer hem flera storlekar av samma sko och skickar tillbaka de som inte passar. Som alla förstår är det en ohållbar utveckling. Därför har vi valt att inte ha fria returer. Vi uppmanar också kunderna att kontakta oss om det finns tveksamheter kring passform och storlekar. Det är inte heller möjligt att beställa flera storlekar av samma modell för att prova ut hemma. På så sätt kan vi minimera returerna och skona miljön.

Showrooming
Det finns också de som kommer till oss småhandlare och provar ut skor för att sedan gå hem och beställa den hos en ren e-handlare (s.k. Showrooming). Smart, kanske du tänker? Men det lämnar oss med kostnaden för service, personal och lokalhyror medan intäkten hamnar hos e-handlaren, inte sällan med säte utanför Sverige (skatteintäkter och arbetstillfällen lämnar då Sverige). Inte heller det är en hållbar utveckling.

Lokalsamhället och hållbarheten
Det finns också en mycket större diskussion som är allt för omfattande för att tas upp här. Men kort handlar det om vilken typ av städer vi vill ha. Vill vi ha butiker kvar i städerna? All hållbarhetsforskning pekar också på att vi framåt måste bli bättre på att leva i lokalsamhället och gynna de verksamheter som låter kapital och arbetstillfällen stanna på plats.

Work in progress…
Miljö- och hållbarhetsfrågorna kommer att vara aktuella under överskådlig framtid. Nya rön och förslag på lösningar kommer hela tiden. Vi försöker tänka och agera utifrån det och i möjligaste mån se helheten. Detta är ett ständigt pågående arbete. Tillsammans med dig kan vi göra skillnad.

Tack för att du tog dig tid, och tack för att du handlar i en lokalt driven butik!
Tack för att du handlar klokt!